توکار روکار نیمگرد اوتیس آکتل
70 سانتی 100 سانتی 200 سانتی
معمولی ریزشی ایرانیان ریزشی تکسیم LCD سگمنتی LCD معمولی
لولایی نیمه اتوماتیک تمام اتوماتیک
لجنددار گردبریل شیفر LG
خشدار دانه گندمی میرور طلایی