شستی طبقات روکار استیل خشدار گرد بریل LCD

شستی طبقات روکار استیل خشدار گرد بریل LCD
مدل پنل طبقاتی آسانسور
خشدار گرد بریل ریزشی،
نوع دکمه
دکمه ای،
جنس
استیل،
مشخصات فنی
نوع نصب
روکار،
جهت نصب
عمودی،
عکس اورجینال
،