شستی استیل خشدار کلید گرد آمتال LCD رنگی

شستی استیل خشدار کلید گرد آمتال LCD رنگی
مدل پنل طبقاتی آسانسور
کلید گرد آمتال،
جنس
استیل،
سطح ورق
ساده،
مشخصات فنی
جهت نصب
عمودی،
عکس اورجینال
،