شستی آکتل 35 سانتی لجندار سون سگمنتی

شستی آکتل 35 سانتی لجندار سون سگمنتی
مدل پنل طبقاتی آسانسور
لجندار سون سگمنتی،
جنس
استیل،
سطح ورق
ساده،
مشخصات فنی
نوع نصب
توکار،
جهت نصب
عمودی،
عکس اورجینال
،